reparatie
en garantie

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Bij een incomplete aflevering of beschadigde aflevering, dient u dit binnen 5 werkdagen schriftelijk/per e-mail aan ons te melden. Het liefst ondersteunt met foto’s. Als u constateert dat de doos beschadigd bij aflevering, moet u dit ook melden aan de koerier. Wij maken gebruik van DHL.