Privacy policy

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

U leest op dit moment de privacyverklaring van Pendula Boomzorg BV. Pendula Boomzorg BV is een specialistisch boomverzorgingsbedrijf die werkzaamheden uitvoert op gebied van bomen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Pendula Boomzorg BV verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee wordt gedaan en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.
info@pendulaboomzorg.nl | 085 084 15 90 | Bont Dikkopje 15 | 4007 HS Tiel
BTW-nummer NL862186341B01 | KvK-nummer 81699093
Pendula Boomzorg is een BV, welke wordt gedreven door Timo van der Bijl Holding BV.

Artikel 2

Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met begrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 3

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Pendula Boomzorg BV. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Contact opnemen Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Pendula Boomzorg BV via ieder kanaal, zoals de website, e-mail of telefonisch. Wij vragen de benodigde gegevens om een offerte en/of advies te geven over het door u gevraagde voorstel of dienst. De benodigde gegevens zijn onder andere uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de omschrijving van uw verzoek.
2. Analytics De website van Pendula Boomzorg BV verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Artikel 4

Ontvangers
De gegevens die Pendula Boomzorg BV ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:
1. TransIP De website, back-ups van de website en de e-mail van Pendula Boomzorg BV worden gehost bij TransIP. Gegevens die u achterlaat op de website van Pendula Boomzorg BV zijn opgeslagen op de servers van TransIP.
2. Yuki Pendula Boomzorg BV maakt gebruik van het boekhoudprogramma van Yuki. Gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie worden in dit programma opgeslagen.

Artikel 5

Opslagperiode
Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Pendula Boomzorg BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
1. Contact opnemen Op het moment dat u contact opneemt met Pendula Boomzorg BV via e-mail, website of telefonisch dan worden uw gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden maximaal 7 jaar terug bewaard.
2. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Artikel 6

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website special op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.
PRIVACY VERKLARING PENDULA BOOMZORG BV
De website van Pendula Boomzorg BV maakt gebruik van de volgende cookies:
• Functionele cookies: zoals sessie- en inlog cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
• Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Artikel 7

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Pendula Boomzorg BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Pendula Boomzorg BV privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Artikel 8

Uw rechten
1. Recht op inzage U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Pendula Boomzorg BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@pendulaboomzorg.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
2. Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Pendula Boomzorg BV.
3. Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Pendula Boomzorg BV vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens, tenzij de wetgeving aangeeft tot het verplicht bewaren van de gegevens. Dit laatste kan onder andere het geval zijn voor bijvoorbeeld de bewaartermijn voor de Belastingdienst.
4. Recht op het indienen van een klacht U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Pendula Boomzorg BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. U kunt terecht op de website: : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Ieder verzoek zoals genoemd in 1, 2 en 3 moet worden voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 9

Plichten
Pendula Boomzorg BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Pendula Boomzorg BV. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pendula Boomzorg BV de betreffende dienst niet aanbieden.
De gegevens die u hebt gedeeld met Pendula Boomzorg BV, zullen alleen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te gedeeld worden voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst. Hierbij kunt u denken aan het delen van adresgegevens aan de werknemers en/of inhuurkrachten om de werkzaamheden uit te voeren.
Pendula Boomzorg BV behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pendula Boomzorg BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pendula Boomzorg BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via de onderstaande contactgegevens.
info@pendulaboomzorg.nl | 085 084 15 90 Bont Dikkopje 15 | 4007 HS Tiel
BTW-nummer NL862186341B01 | KvK-nummer 81699093